สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 120,093.16195.0099.8 %5.04,938.82646.8786.9 %5.0
รวม 120,093 195 99.84 % 4,939 647 86.90 %