สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ121,622.76133,000.00-9.4 %0.06,114.45254.0095.8 %5.0
รวม 121,623 133,000 -9.35 % 6,114 254 95.85 %