สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี113,005.0582,732.0026.8 %5.05,751.761,319.5777.1 %5.0
รวม 113,005 82,732 26.79 % 5,752 1,320 77.06 %