สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ181,967.66274,863.00-51.1 %0.08,643.92557.0793.6 %5.0
รวม 181,968 274,863 -51.05 % 8,644 557 93.56 %