สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา80,328.5242,000.0047.7 %5.05,276.50343.4093.5 %5.0
รวม 80,329 42,000 47.71 % 5,277 343 93.49 %