สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม304,127.56253,398.0016.7 %5.09,982.144,729.7952.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)216,025.7764,603.0070.1 %5.06,464.647,851.51-21.5 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)256,267.34335,670.00-31.0 %0.09,159.823,463.9062.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)127,408.2626,550.0079.2 %5.05,661.08603.4089.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)91,979.5026,396.0071.3 %5.05,423.461,340.5575.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)663,666.4429,848.0095.5 %5.06,345.824,690.0026.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)92,470.908,873.0090.4 %5.05,435.96368.0093.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)124,540.3024,883.5380.0 %5.06,241.261,016.7583.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)86,464.4315,058.0082.6 %5.04,748.10205.8295.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)247,545.84203,299.8117.9 %5.06,460.024,367.8532.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)100,625.7934,082.0066.1 %5.05,360.921,173.2878.1 %5.0
รวม 2,311,122 1,022,661 55.75 % 71,283 29,811 58.18 %