สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,414,183.802,761,593.0019.1 %5.070,958.3958,703.7017.3 %5.0
รวม 3,414,184 2,761,593 19.11 % 70,958 58,704 17.27 %