สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,057,465.60472,359.0055.3 %5.08,737.724,141.6552.6 %5.0
รวม 1,057,466 472,359 55.33 % 8,738 4,142 52.60 %