สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 372,722.66283,676.0023.9 %5.010,588.713,067.5271.0 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง15,635.0544,158.00-182.4 %0.03,222.66462.5685.6 %5.0
รวม 388,358 327,834 15.58 % 13,811 3,530 74.44 %