สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 220,183.45190,017.6613.7 %5.06,914.881,005.6885.5 %5.0
รวม 220,183 190,018 13.70 % 6,915 1,006 85.46 %