สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 233,877.16138,000.0041.0 %5.08,268.721,226.8185.2 %5.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง63,652.5938,000.0040.3 %5.0402.16292.0527.4 %5.0
รวม 297,530 176,000 40.85 % 8,671 1,519 82.48 %