สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา212,498.70160,131.0024.6 %5.09,278.644,330.8553.3 %5.0
รวม 212,499 160,131 24.64 % 9,279 4,331 53.32 %