สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม168,994.4574,400.0056.0 %5.05,920.60692.6488.3 %5.0
รวม 168,994 74,400 55.97 % 5,921 693 88.30 %