สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 86,378.6681,000.006.2 %3.05,839.30417.0892.9 %5.0
รวม 86,379 81,000 6.23 % 5,839 417 92.86 %