สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน95,640.8863,000.0034.1 %5.05,654.83258.9695.4 %5.0
รวม 95,641 63,000 34.13 % 5,655 259 95.42 %