สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์134,549.0383,170.7038.2 %5.06,652.241,121.8583.1 %5.0
สำนักกษาปณ์51,170.3936,804.0028.1 %5.014,124.16848.1894.0 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,106.147,222.0028.5 %5.03,184.64347.0889.1 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา8,580.086,752.0021.3 %5.02,756.49459.3683.3 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,248.2610,000.0018.4 %5.06,241.08325.0194.8 %5.0
รวม 216,654 143,949 33.56 % 32,959 3,101 90.59 %