สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ184,725.9196,659.0047.7 %5.05,936.23689.9788.4 %5.0
รวม 184,726 96,659 47.67 % 5,936 690 88.38 %