สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 440,026.69502,943.59-14.3 %0.015,832.132,006.4487.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89223.4196.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 218,148.3614,996.0017.4 %5.04,958.72358.5092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 338,214.8923,605.9638.2 %5.07,265.21583.4892.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 112,830.114,937.1661.5 %5.02,957.0586.4697.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1021,218.2718,595.0012.4 %5.04,959.93264.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1121,919.7513,577.4438.1 %5.03,149.43376.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1213,942.5711,509.5817.5 %5.02,967.27148.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1330,035.0224,561.6218.2 %5.03,380.50126.0096.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1420,584.3512,442.8439.6 %5.03,657.96266.4192.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 16,884.1311,090.5634.3 %5.04,217.70188.0095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1611,520.739,316.0019.1 %5.02,691.71302.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1711,728.031,429.8887.8 %5.03,022.16115.9096.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1822,956.4518,000.0021.6 %5.03,026.25150.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1929,764.0836,718.10-23.4 %0.03,839.26188.0095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 222,680.6621,564.564.9 %2.03,487.42133.0096.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2015,936.699,967.0037.5 %5.02,870.39264.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2123,798.2234,100.00-43.3 %0.04,544.68380.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,415.4294.3798.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2324,888.5014,471.0041.9 %5.03,691.45213.7594.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2424,812.998,351.8166.3 %5.04,766.42168.7596.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2527,684.9519,552.0029.4 %5.04,602.65257.4094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2615,405.3010,289.0033.2 %5.04,318.89190.0095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2729,516.1216,906.0042.7 %5.04,824.06494.0089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2831,079.7021,000.0032.4 %5.03,796.16393.7589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2915,882.1513,266.0016.5 %5.02,463.07109.7095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 329,572.8312,136.9659.0 %5.09,177.48155.7098.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3017,918.9720,459.70-14.2 %0.03,576.67132.0596.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 429,929.6919,282.1235.6 %5.04,196.12152.0096.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 522,909.3617,905.2021.8 %5.03,852.092.8599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 632,843.0929,464.3210.3 %5.03,632.22152.0095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 721,071.2316,982.0019.4 %5.04,282.92266.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 824,410.0515,166.0437.9 %5.04,073.77378.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 917,727.2215,000.0015.4 %5.04,081.82301.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 16,119.954,385.4428.3 %5.0368.7433.2591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 27,158.956,310.8411.8 %5.0409.0942.7589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน6,560.242,957.9254.9 %5.0397.6874.0681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,195.971,908.5663.3 %5.0368.462.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,105.914,448.0027.2 %5.0474.1176.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0412.6137.9690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน6,924.74754.0089.1 %5.0416.290.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 15,875.202,790.2052.5 %5.0350.1495.0072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,030.462,267.6854.9 %5.0324.6964.6080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย4,761.583,049.0036.0 %5.0444.1062.7085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,380.033,623.0043.2 %5.0465.4038.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,840.776,866.28-0.4 %0.0568.7552.2590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,487.153,818.9249.0 %5.0488.070.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน6,964.253,695.7246.9 %5.0530.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,470.091,579.0075.6 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค5,975.331,300.0078.2 %5.0410.3447.5088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ8,097.476,887.7214.9 %5.0394.9838.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา6,781.881,387.0079.5 %5.0447.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,182.623,781.0027.0 %5.0432.0676.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,766.025,493.0018.8 %5.0386.9255.1885.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,879.416,715.002.4 %1.0423.350.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,351.782,142.5670.9 %5.0482.1166.6786.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,594.604,123.6052.0 %5.0492.4076.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,733.52825.7282.6 %5.0514.7258.9088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,649.453,663.0035.2 %5.0720.6029.6495.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ6,980.341,545.0077.9 %5.0535.0438.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,776.432,964.0056.3 %5.0339.0252.2584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.092.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0411.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง6,213.234,691.0024.5 %5.0300.4595.0068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0253.5371.4171.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 215,165.712,703.9282.2 %5.0349.4853.6784.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,117.931,460.0071.5 %5.0378.2176.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี7,234.084,809.0033.5 %5.0471.2147.5089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0453.9734.2092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 15,977.492,744.0054.1 %5.0331.102.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,203.45865.9279.4 %5.0330.8887.9273.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0465.1142.7590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง6,961.285,585.5619.8 %5.0330.50142.5056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,634.371,612.0071.4 %5.0380.3275.9180.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,484.134,383.0041.4 %5.0518.71114.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,835.773,884.0050.4 %5.0507.2826.6094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,641.503,394.0039.8 %5.0363.4338.0089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์4,964.892,148.0056.7 %5.0366.120.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร6,454.472,577.9260.1 %5.0487.820.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม7,604.642,400.0068.4 %5.0478.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,360.563,064.0042.8 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0545.8439.9092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 120,668.782,740.0086.7 %5.0468.9476.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 27,701.736,543.9215.0 %5.0313.7238.0087.9 %5.0
รวม 1,435,709 1,164,476 18.89 % 175,719 11,993 93.18 %