สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 87,642.7019,028.8678.3 %5.05,298.39195.0496.3 %5.0
รวม 87,643 19,029 78.29 % 5,298 195 96.32 %