สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต193,944.48337,000.00-73.8 %0.08,343.765,175.5038.0 %5.0
รวม 193,944 337,000 -73.76 % 8,344 5,176 37.97 %