สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 124,194.30145,000.00-16.8 %0.05,367.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 124,194 145,000 -16.75 % 0 0 0.00 %