สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 350,567.84104,632.0070.2 %5.06,101.941,200.0080.3 %5.0
รวม 350,568 104,632 70.15 % 6,102 1,200 80.33 %