สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา395,112.16323,625.0018.1 %5.05,579.79547.4490.2 %5.0
รวม 395,112 323,625 18.09 % 5,580 547 90.19 %