สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว159,630.6690,588.0043.3 %5.06,467.766,218.383.9 %1.5
รวม 159,631 90,588 43.25 % 6,468 6,218 3.86 %