สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ177,427.39142,800.0019.5 %5.08,331.26801.0490.4 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์9,852.211,663.0083.1 %5.0803.97337.3258.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,980.963,248.80-9.0 %0.0778.59495.6936.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,576.682,000.0022.4 %5.08,121.33465.5094.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,512.771,379.0045.1 %5.0493.54168.9965.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,335.901,605.4084.5 %5.0764.2536.3595.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,613.07143.6096.0 %5.01,150.38199.5082.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,164.611,795.0043.3 %5.0859.67299.5365.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,814.491,044.0062.9 %5.0710.38187.6873.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง2,877.231,474.0048.8 %5.0417.17253.4039.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,364.381,764.2725.4 %5.0416.36441.16-6.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,742.562,355.0014.1 %5.0568.49431.2524.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,036.082,351.0066.6 %5.0730.15251.8165.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,082.921,772.0042.5 %5.0551.09337.9438.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,565.251,643.0036.0 %5.0678.01363.7546.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,877.195,181.60-80.1 %0.0820.80195.2576.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,223.361,924.0054.4 %5.0963.10100.2389.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,260.152,493.0041.5 %5.0749.79156.7379.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร2,651.221,823.0031.2 %5.0643.55245.7061.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก891.462,666.49-199.1 %0.01,085.59247.1677.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,268.201,654.9049.4 %5.0915.53384.7558.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,363.462,248.904.8 %2.0448.69279.4937.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,329.351,044.0055.2 %5.0564.27224.7160.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,488.2636,145.80-1,352.7 %0.0395.82237.5040.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,675.921,110.0058.5 %5.0872.78551.8336.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,471.67789.0068.1 %5.0760.99213.3372.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,870.972,526.0012.0 %5.0723.23436.0539.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,036.831,633.0046.2 %5.0732.42276.1362.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,561.251,290.0049.6 %5.0460.43323.0029.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,231.063,314.99-2.6 %0.0771.89465.0039.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,545.454,741.8144.5 %5.0787.64460.2541.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2,890.011,664.0042.4 %5.0553.80323.0041.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 7,855.341,154.0085.3 %5.02,469.1654.2897.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,664.032,482.0032.3 %5.0820.33172.2879.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,016.002,286.0043.1 %5.0596.99342.9442.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,672.281,876.0029.8 %5.0462.69150.4067.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,669.103,016.00-13.0 %0.02,399.46596.2075.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,927.993,933.00-34.3 %0.0861.06263.7869.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร861.301,143.00-32.7 %0.0645.61184.8271.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์944.891,413.54-49.6 %0.0524.58163.3968.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์125,072.923,412.4197.3 %5.0761.16403.0047.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,758.522,149.0022.1 %5.0654.20494.0024.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,041.00905.0070.2 %5.0994.02380.0061.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,424.593,691.17-52.2 %0.0517.220.9599.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี1,081.942,000.00-84.9 %0.0951.77475.0050.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,497.832,923.00-17.0 %0.0756.66413.4645.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,290.841,861.2156.6 %5.01,821.451,018.8844.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่6,503.333,494.7346.3 %5.02,518.54989.2360.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,141.702,581.0117.8 %5.0996.32429.0256.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,280.232,437.2625.7 %5.01,120.18662.8140.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,071.15377.0087.7 %5.0901.81210.8376.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,228.322,443.00-98.9 %0.0765.24908.64-18.7 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,545.921,031.9059.5 %5.0587.1157.3190.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,545.861,574.4038.2 %5.0743.35443.9640.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่69,348.07728.0099.0 %5.030,754.25400.9998.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,292.291,462.0055.6 %5.01,635.351,383.3715.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,003.902,243.0225.3 %5.0469.80357.8223.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,758.072,272.0017.6 %5.01,018.16385.7062.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,407.081,410.0041.4 %5.0563.33457.5118.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,872.18609.0084.3 %5.0434.41393.689.4 %4.5
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 12,985.837,718.0040.6 %5.01,922.11187.4190.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี26,512.6018,922.5328.6 %5.01,498.76374.2075.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,689.607,601.8044.5 %5.01,639.42358.1078.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี17,667.7012,974.0026.6 %5.0924.63289.7468.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 14,921.7611,923.0820.1 %5.03,335.80275.5091.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,909.9914,382.00-20.8 %0.01,931.61387.1180.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,356.816,339.9213.8 %5.02,577.87727.1971.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,776.7012,364.6526.3 %5.03,056.73334.0989.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 16,381.754,965.0069.7 %5.02,679.87380.0085.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,106.385,198.0735.9 %5.03,535.52343.8390.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,395.5112,650.4338.0 %5.01,433.72413.3871.2 %5.0
รวม 730,064 411,237 43.67 % 119,905 26,456 77.94 %