สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว81,851.8647,254.0042.3 %5.05,373.43608.9288.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 4,441.604,795.17-8.0 %0.02,846.40503.8082.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน7,363.367,590.91-3.1 %0.01,648.62387.1076.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี6,718.208,403.90-25.1 %0.01,969.33171.0091.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี9,156.109,074.000.9 %0.5825.26144.4082.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ6,315.256,756.30-7.0 %0.02,496.05589.8576.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา7,214.669,706.00-34.5 %0.02,545.33477.2081.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง39,883.8611,624.9970.9 %5.02,733.58876.4067.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา4,768.249,886.89-107.3 %0.02,375.68212.7791.0 %5.0
รวม 167,713 115,092 31.38 % 22,814 3,971 82.59 %