สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)285,322.06498,825.00-74.8 %0.017,429.862,837.2583.7 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด74,893.96300,000.00-300.6 %0.030,397.7958,002.45-90.8 %0.0
รวม 360,216 798,825 -121.76 % 47,828 60,840 -27.21 %