สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์86,476.4132,761.0062.1 %5.05,429.71524.4590.3 %5.0
รวม 86,476 32,761 62.12 % 5,430 524 90.34 %