สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง353,641.59340,514.003.7 %1.510,860.733,363.9969.0 %5.0
รวม 353,642 340,514 3.71 % 10,861 3,364 69.03 %