สรุปผลประเมิน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ครบ96,089.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,721.95ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %