สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร458,721.2841,175.0091.0 %5.019,709.20179.4699.1 %5.0
รวม 458,721 41,175 91.02 % 19,709 179 99.09 %