สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร141,242.6766,000.0053.3 %5.05,342.16515.4590.4 %5.0
รวม 141,243 66,000 53.27 % 5,342 515 90.35 %