สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ171,135.4432,521.1081.0 %5.05,204.59815.0784.3 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี7,691.4422,707.00-195.2 %0.01,922.32271.1085.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์4,206.414,174.200.8 %0.52,265.56216.3190.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง5,028.636,558.00-30.4 %0.02,509.35397.9684.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค20,102.9124,491.00-21.8 %0.01,258.60392.4868.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น4,824.431,866.4561.3 %5.02,325.77203.2491.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม3,521.0310,392.00-195.1 %0.01,917.01340.0682.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี10,162.868,096.0020.3 %5.01,333.69185.0886.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา8,416.444,961.0041.1 %5.02,904.29626.0078.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา8,002.678,514.05-6.4 %0.01,603.62294.5081.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)19,494.906,638.0066.0 %5.03,457.09438.0087.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี14,760.3010,874.8626.3 %5.02,087.27524.2774.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต10,218.075,923.0042.0 %5.01,052.91373.8164.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 50,940.9212,948.0074.6 %5.02,331.59326.4586.0 %5.0
รวม 338,506 160,665 52.54 % 32,174 5,404 83.20 %