สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ90,993.8547,000.0048.3 %5.05,157.69381.0292.6 %5.0
รวม 90,994 47,000 48.35 % 5,158 381 92.61 %