สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์113,231.8386,142.0023.9 %5.06,173.86851.5486.2 %5.0
รวม 113,232 86,142 23.92 % 6,174 852 86.21 %