สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า112,574.4828,439.9274.7 %5.05,048.2694.8698.1 %5.0
รวม 112,574 28,440 74.74 % 5,048 95 98.12 %