สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ93,819.2459,386.0036.7 %5.05,829.922,902.3650.2 %5.0
รวม 93,819 59,386 36.70 % 5,830 2,902 50.22 %