สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม174,053.50157,403.009.6 %4.56,295.80634.9589.9 %5.0
รวม 174,054 157,403 9.57 % 6,296 635 89.91 %