สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า139,153.13160,000.00-15.0 %0.08,015.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 139,153 160,000 -14.98 % 0 0 0.00 %