สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 579,111.38461,662.0020.3 %5.010,457.397,736.4026.0 %5.0
รวม 579,111 461,662 20.28 % 10,457 7,736 26.02 %