สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง523,711.53520,719.000.6 %0.516,254.2315,111.207.0 %3.5
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,768.8819,049.00-20.8 %0.04,310.474,060.305.8 %2.5
รวม 539,480 539,768 -0.05 % 20,565 19,172 6.77 %