สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท289,389.41181,372.0037.3 %5.09,237.993,553.3161.5 %5.0
รวม 289,389 181,372 37.33 % 9,238 3,553 61.54 %