สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์489,277.50335,569.0031.4 %5.06,477.14929.5085.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย283,685.53276,000.002.7 %1.01,313.411,529.19-16.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา6,621.171,005.0084.8 %5.018.691.8590.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย292,421.84268,000.008.4 %4.01,652.911,353.8518.1 %5.0
สำนักข่าว18,922.7352,000.00-174.8 %0.05,689.61988.4982.6 %5.0
รวม 1,090,929 932,574 14.52 % 15,152 4,803 68.30 %