สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ210,173.98196,556.346.5 %3.07,308.843,061.3858.1 %5.0
รวม 210,174 196,556 6.48 % 7,309 3,061 58.11 %