สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม182,042.6993,529.4848.6 %5.05,926.853,071.1848.2 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี75,149.9271,826.154.4 %2.02,013.021,555.3122.7 %5.0
รวม 257,193 165,356 35.71 % 7,940 4,626 41.73 %