สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,794.44738.0058.9 %5.049.0872.55-47.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,775.31873.0050.8 %5.082.9392.38-11.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,782.79417.0076.6 %5.093.9029.9168.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,943.50927.0068.5 %5.065.95104.02-57.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,948.44571.0070.7 %5.062.1282.93-33.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,755.281,213.0030.9 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,634.081.0099.9 %5.031.1822.7427.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,724.53973.0043.6 %5.032.741.0096.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท3,086.544,378.10-41.8 %0.052.88113.40-114.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,428.66474.0086.2 %5.068.0680.84-18.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,653.28914.0044.7 %5.050.09192.61-284.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,144.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,852.70668.0063.9 %5.034.6351.83-49.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,740.50620.8064.3 %5.038.4570.30-82.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,858.98511.0072.5 %5.051.540.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,721.05392.0077.2 %5.043.2752.09-20.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,183.05103.9091.2 %5.049.4555.07-11.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,538.801.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,775.785,428.00-95.5 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี2,029.921,228.0039.5 %5.053.0869.82-31.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี2,095.60727.0065.3 %5.055.76124.06-122.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,730.13903.0047.8 %5.069.2858.2316.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,815.31264.0085.5 %5.053.7238.0629.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,728.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.053.8757.10-6.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.058.6425.7556.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,707.29226.0086.8 %5.046.1462.61-35.7 %0.0
รวม 45,576 22,552 50.52 % 1,413 1,539 -8.92 %