สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน116,905.5844,976.3961.5 %5.05,198.34409.5692.1 %5.0
รวม 116,906 44,976 61.53 % 5,198 410 92.12 %