สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ107,195.2732,588.0069.6 %5.05,367.18338.1093.7 %5.0
รวม 107,195 32,588 69.60 % 5,367 338 93.70 %