สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน107,794.9327,611.0074.4 %5.05,301.52165.3396.9 %5.0
รวม 107,795 27,611 74.39 % 5,302 165 96.88 %