สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์198,765.58112,436.7943.4 %5.05,511.001,139.2979.3 %5.0
รวม 198,766 112,437 43.43 % 5,511 1,139 79.33 %